Seznam členů komise a jejich profesní kvalifikace

Předseda:
MUDr. Jindřiška BUREŠOVÁ
Neurologická klinika FN a LF UP  Olomouc

Místopředseda:
doc. MUDr. Jiřina ZAPLETALOVÁ, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP  Olomouc

Tajemnice, člen:
Iveta SUDOLSKA
Etické komise FN a LF UP Olomouc


Členové

prof. MUDr. Jaroslav JEZDINSKÝ, CSc.
Emeritní člen Etické komise FN a LF UP Olomouc

JUDr. Zora KREJČÍ
Advokát, AK-KREJČÍ ZORA JUDr., Pod Hvězdou 247/2a, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc

MUDr. Libor KVAPIL
Ordinace praktického lékaře pro lidi bez domova, Charita Olomouc

doc. MUDr. Pavel MAŇÁK, CSc.
Docent chirurgie, Etická komise FN a LF UP Olomouc

doc. ThDr. Rudolf SMAHEL
Katedra křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci

Anna HOLÁ
I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

MUDr. PhDr. Lenka HANSMANOVÁ, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

PharmDr. Tomáš ANDĚL, Ph.D.
Lékárna FN Olomouc

doc. MUDr. Libuše STÁRKOVÁ, CSc.
Soukromý psychiatr, PSYCHOMED s.r.o., Vídeňská 10, 772 00 Olomouc

doc. MUDr. Mgr. Jiří MINAŘÍK, Ph.D.
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Věra BARTLOVÁ
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Soubor Velikost souboru Stažení
pdf jmenování 228 KB 5972